عکس/ امضای قرارداد جوینت ونچر بین ایران و رنوی فرانسه