پیدایش گنجی در فرانسه با ارزش 600 میلیون دلار+تصاویر