اختتامیه جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور وزیر ارشاد