عروس دریایی که مانند چراغ خواب نور تولید می کند+تصاویر