جشنواره مقاومت ویترین فیلم‌های ارزشی است/ باید از این ظرفیت برای ساخت مستند «مدافعان حرم» بهره گرفت