اعتراض به حمایت آمریکا و بانک جهانی از سرکوب مردم در اتیوپی + تصاویر