C.I.A؛ دایه‌ای مهربان‌تر از مادر برای تکفیری‌ها + تصاویر