عكس/ حضور یک خواننده زیر زمینی زن در اکران فیلمی سینمایی