عکس / مهاجم سابق استقلال دوقلوهایش را به مدرسه برد