سخنرانی رییس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح (عکس)