انتشار تصاویری از تلفن هوشمند Mi 4c و جعبه آن ۲۴ ساعت قبل از رونمایی رسمی