عکس / استقلالی ها برد 8 صفر مقابل پرسپولیس را باور کرده اند