استقلال به صدر رفت و بحران نفت بیشتر شد + جدول و فیلم