گزارش خیریه همت از آخرین وضعیت مهدیه در مرکز درمانی آلمان (+عکس)