چرخه اقتصاد ماهنشان در رکاب پرورش ماهی است/وجود ۳۳۰واحد استخر پرورش ماهی در ماهنشان+تصاویر