فرود اولین پرواز فول چارتر گردشگران؛ پولدارهای آلمانی در ایران+تصاویر