با از پیش رو برداشتن بحرین و لبنان و هند/ صعود مقتدرانه نوجوانان به مرحله بعد (عکس)