شعار «یاحسین  میرحسین» در پخش زنده تلویزیون! +ویدئو