گردباد مرگبار در آمریکا؛ زیر و رو شدن شهر آرکرایت تاون +ویدئو