حدقه چشمی غول‌پیکر در اعماق فضا که متعلق به یک سیاره است+عکس