مواد غذایی مناسب برای تقویت بدن را بشناسید / چه غذاهایی برای افراد معتاد مناسب است؟