سخنگوی وزارت خارجه: در منازعه اوکراین هرگز پهپادی در اختیار روسیه قرار نداده‌ایم