اظهارات قالیباف درباره توافق مالی ایران و روسیه /این توافق از نمونه های موفق دلارزدایی است