پزشکیان: اگر بنا بود بخورم و بدزدم تا الان می‌کردم