مشاور پوتین: تلاش روسیه باید در جهت «بی‌اثرسازی اوکراین و ناتو» باشد