واکنش روسیه به بیانیه ناتو: تهدید بسیار جدی علیه امنیت ملی کشور ما تلقی می‌شود