استخدام کارشناس بازاریابی و فروش با حقوق تا ۳۵ میلیون در پارانو در آمل