پشت پرده شیوع بیماری جذام در ایران/ وزارت بهداشت توضیح داد