کادرفنی تیم‌ملی هیچ بازیکنی را در لیست خود قرار نداده/ امیدوارم در فضای مجازی کسی سوء استفاده نکند