فیلم/ اهدای لوازم شخصی شهید آل‌هاشم به موزه آذربایجان