ببینید | نامزدهای بهترین گل مرحله نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۴