پزشکیان: برادران فکر می‌کنند ما خودمان را گم کردیم/ مطمئن باشید زدوبند نخواهیم کرد