محکومیت بیش از ۶میلیارد دلاری آمریکا به دلیل تحریم این بیماران