استخدام کارگر انبار در فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمان جباری در کرمان