دستگیری ۲ اخلالگر اقتصادی | تعهد ارزی هزار میلیاردی کار دست این شرکت داد