«اشعه خورشید، ساقه مو را می‌پزد! / روش های طبیعی برای سالم نگهداشتن مو در تابستان