تصاویری از ایران قدیم؛ زمانی که با ۱۰ هزار تومان به اروپا سفر می‌کردیم