واکنش تند حماس به اعترافات جنایتکارانه نظامیان صهیونیست