حضور غافلگیرکننده یک زن در بین وزرای پزشکیان! + تصاویر