واکنش مخبر به شایعه برعهده گرفتن مسئولیت کمیته امداد+ فیلم