ثروتمندترین مرد تاریخ؛ مسلمانی که با کاروان طلا به مکه رفت+ تصاویر