قیمت خودرو ریزش کرد/ قفل بازار چه زمانی باز می‌شود؟