سپاهان برای جای خالی رامین رضاییان به استقلال دستبرد می زند / ستاره استقلال در سپاهان ؟