سی ان ان: اسرائیل در بمباران مدرسه العوده در خان‌یونس از بمب آمریکایی استفاده کرده است