اتفاق بدی که برای پرسپولیس افتاد/ «سقف» روی سر فوتبال خراب شد!