این روغن ها و فرآورده ها برای دفع پشه آئدس و مبتلا نشدن به تب دنگی بی اثرند؛ فریب نخورید!