ویدیو| آرین سلیمی: در تکواندو هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست