عکس/ پنجمین شب از ماه نوکری در هیئت رایه‌العباس(ع)