ساوتگیت: بهترین تیم یورو را شکست می‌دهیم/ از فینال قبلی درس گرفتیم