با این کار سیب‌زمینی نجات‌بخش را زیان‌بار می‌کنیم!